ಕೋವಿಡ್‌ಶೀಲ್ಡ್ ಲಸಿಕಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ವಲಯ ನ. ಪ್ರಾ. ಆ. ಕೇಂದ್ರ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ ನಿರ್ದೇಶನಗಳು
1 ಯಲಹಂಕ ಎಪಿಟಿಎಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆ / ವ್ಯಾಸಿನೇಷನ್ ಡಾ. ಇಮ್ರಾನ್ 97398 95701 ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
2 ಯಲಹಂಕ ಅತ್ತೂರು ನ. ಪ್ರಾ. ಆ. ಕೇಂದ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆ / ವ್ಯಾಸಿನೇಷನ್ ಡಾ. ಹೇಮಾ 94482 36208 ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
3 ಯಲಹಂಕ ಎಂ.ಎಸ್.ಪಾಳ್ಯ ನ. ಪ್ರಾ. ಆ. ಕೇಂದ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆ / ವ್ಯಾಸಿನೇಷನ್ ಡಾ. ಉಷಾ 98866 39322 ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
4 ಯಲಹಂಕ ಅಗ್ರಹಾರ ನ. ಪ್ರಾ. ಆ. ಕೇಂದ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆ / ವ್ಯಾಸಿನೇಷನ್ ಡಾ. ಮುರಳಿಧರ್ 96116 21286 ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
5 ಯಲಹಂಕ ಥಣಿಸಂದ್ರ ನ. ಪ್ರಾ. ಆ. ಕೇಂದ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆ / ವ್ಯಾಸಿನೇಷನ್ ಡಾ. ಕೇಶವಪಾನಿ 88611 04895 ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
6 ಯಲಹಂಕ ಅಮೃತಹಳ್ಳಿ ನ. ಪ್ರಾ. ಆ. ಕೇಂದ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆ / ವ್ಯಾಸಿನೇಷನ್ ಡಾ. ಷಾರಧಾ 94802 16164 ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
7 ಯಲಹಂಕ ಕೊಡಿಗೆಹಳ್ಳಿ ನ. ಪ್ರಾ. ಆ. ಕೇಂದ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆ / ವ್ಯಾಸಿನೇಷನ್ ಡಾ. ಪ್ರೆಮಾನಂದ್ 94487 92436 ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
8 ಯಲಹಂಕ ಸಹಕಾರನಗರ ನ. ಪ್ರಾ. ಆ. ಕೇಂದ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆ / ವ್ಯಾಸಿನೇಷನ್ ಡಾ. ಪುಸ್ಪಾಲಥಾ 80507 74714 ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
9 ಯಲಹಂಕ ತಿಂಡ್ಲು ನ. ಪ್ರಾ. ಆ. ಕೇಂದ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆ / ವ್ಯಾಸಿನೇಷನ್ ಡಾ. ಶೋಭಾ ನಾಗೇಶ್ 86187 76088 ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
10 ಯಲಹಂಕ ಬ್ಯಾಟರಾಯಣಪುರ ಪರೀಕ್ಷೆ / ವ್ಯಾಸಿನೇಷನ್ ಡಾ. ಗಾಯತ್ರಿ 97421 10589 ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
11 ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ಅಬ್ಬಿಗೇರೆಗೆ ಪ್ರಾ. ಆ. ಕೇಂದ್ರ 1 ಪರೀಕ್ಷೆ / ವ್ಯಾಸಿನೇಷನ್ ಡಾ.ರವಿಶಂಕರ್ 8618285360 ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
12 ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ಮಲ್ಲಸಂದ್ರ ನ. ಪ್ರಾ. ಆ. ಕೇಂದ್ರ 1 ಪರೀಕ್ಷೆ / ವ್ಯಾಸಿನೇಷನ್ ಡಾ ದಯಾನಂದ್ 944-968-3898 ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
13 ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ಬಗಲಗುಂಟೆ ನ. ಪ್ರಾ. ಆ. ಕೇಂದ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆ / ವ್ಯಾಸಿನೇಷನ್ ಡಾ. ಮಾನಸಾ 8971001852 ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
14 ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ನೆಲಮಹೇಶ್ವರಿ ನ. ಪ್ರಾ. ಆ. ಕೇಂದ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆ / ವ್ಯಾಸಿನೇಷನ್ ಡಾ. ಮಂಜುಳಾ 984-564-6376 ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
15 ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ತಿಪ್ಪೇನಹಳ್ಳಿ ನ. ಪ್ರಾ. ಆ. ಕೇಂದ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆ / ವ್ಯಾಸಿನೇಷನ್ ಡಾ.ನಾಗೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಎಚ್.ಬಿ. 9886493087 ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
16 ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ರಾಜಗೋಪಾಲ್ನನಗರ ನ. ಪ್ರಾ. ಆ. ಕೇಂದ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆ / ವ್ಯಾಸಿನೇಷನ್ ಡಾ ಸೌಮ್ಯ 973-182-5515 ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
17 ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ಹೆಗ್ಗನಹಳ್ಳಿ ನ. ಪ್ರಾ. ಆ. ಕೇಂದ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆ / ವ್ಯಾಸಿನೇಷನ್ ಡಾ ರವಿಕುಮಾರ್ 973-988-1851 ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
18 ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಅಗರ ನ. ಪ್ರಾ. ಆ. ಕೇಂದ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆ / ವ್ಯಾಸಿನೇಷನ್ ಡಾ. ಲೋಕೇಶ್ 9972963029 ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
19 ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಅಂಜನಾಪುರ ನ. ಪ್ರಾ. ಆ. ಕೇಂದ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆ / ವ್ಯಾಸಿನೇಷನ್ ಡಾ. ಅರುಣ್ ಸಿ.ಎಂ 8088087243 ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
20 ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಅರಕೆರೆ ನ. ಪ್ರಾ. ಆ. ಕೇಂದ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆ / ವ್ಯಾಸಿನೇಷನ್ ಡಾ.ಸ್ಮಿತಾ ರೆಡ್ಡಿ 9845658900 ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
21 ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ನ. ಪ್ರಾ. ಆ. ಕೇಂದ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆ / ವ್ಯಾಸಿನೇಷನ್ ಡಾ. ಯಶಸ್ವಿನಿ ಕೆ.ಆರ್ 8660534700 ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
22 ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗೊಟ್ಟಿಗೇರೆ ನ. ಪ್ರಾ. ಆ. ಕೇಂದ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆ / ವ್ಯಾಸಿನೇಷನ್ ಡಾ.ಲಕ್ಷ್ಮಿಪಾತಿ 9449063353 ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
23 ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಕೋಡಿಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ನ. ಪ್ರಾ. ಆ. ಕೇಂದ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆ / ವ್ಯಾಸಿನೇಷನ್ ಡಾ.ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ. ಬಿ.ಕೆ 9743808301 ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
24 ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಕೋನನಕುಂಟೆ ನ. ಪ್ರಾ. ಆ. ಕೇಂದ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆ / ವ್ಯಾಸಿನೇಷನ್ ಡಾ. ರವಿಶಂಕರ್ 9448343155 ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
25 ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ರೂಪೇನಅಗ್ರಹಾರ ನ. ಪ್ರಾ. ಆ. ಕೇಂದ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆ / ವ್ಯಾಸಿನೇಷನ್ ಡಾ.ದೇವತಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿ
ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
26 ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಸಿಂಗಸಂದ್ರ ನ. ಪ್ರಾ. ಆ. ಕೇಂದ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆ / ವ್ಯಾಸಿನೇಷನ್ ಡಾ.ನವೀನ್ 9964562935 ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
27 ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ನ. ಪ್ರಾ. ಆ. ಕೇಂದ್ರ ಬೇಗೂರು ಪರೀಕ್ಷೆ / ವ್ಯಾಸಿನೇಷನ್ ಡಾ. ಲತಾ 9844130888 ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
28 ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿ ನ. ಪ್ರಾ. ಆ. ಕೇಂದ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆ / ವ್ಯಾಸಿನೇಷನ್ ಡಾ. ಸುಧಾ ಬಿಕೆ 9741688775 ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
29 ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ವಸಂತಪುರ ನ. ಪ್ರಾ. ಆ. ಕೇಂದ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆ / ವ್ಯಾಸಿನೇಷನ್ ಡಾ. ಮನುಶ್ರೀ 9886919977 ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
30 ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಯಲಚೇನಹಳ್ಳಿ ನ. ಪ್ರಾ. ಆ. ಕೇಂದ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆ / ವ್ಯಾಸಿನೇಷನ್ ಕೀರ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಡಾ 9845203783 ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
31 ಆರ್.ಆರ್.ನಗರ ಬಂಗಾರಪ್ಪ ನಗರ ನ. ಪ್ರಾ. ಆ. ಕೇಂದ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆ / ವ್ಯಾಸಿನೇಷನ್ ಡಾ. ಪುಷ್ಪಲತಾ 9945053872 ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
32 ಆರ್.ಆರ್.ನಗರ ಕೆಂಗೇರಿ ಉಪನಗರನ. ಪ್ರಾ. ಆ. ಕೇಂದ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆ / ವ್ಯಾಸಿನೇಷನ್ ಗಿರೀಶ್ 9741879756 ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
33 ಆರ್.ಆರ್.ನಗರ ಕೆಂಗೇರಿ CHC ಪರೀಕ್ಷೆ / ವ್ಯಾಸಿನೇಷನ್ ಚೇತನ್ 9481230898 ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
34 ಆರ್.ಆರ್.ನಗರ ಉಲ್ಲಾಳು ನ. ಪ್ರಾ. ಆ. ಕೇಂದ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆ / ವ್ಯಾಸಿನೇಷನ್ ಕಾವ್ಯಾ 9886603003 ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
35 ಆರ್.ಆರ್.ನಗರ ಜಲಹಳ್ಳಿ ನ. ಪ್ರಾ. ಆ. ಕೇಂದ್ರ 1 ಪರೀಕ್ಷೆ / ವ್ಯಾಸಿನೇಷನ್ ರೂಪಾ 8618595586 ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
36 ಆರ್.ಆರ್.ನಗರ ಹೆರೋಹಳ್ಳಿ ನ. ಪ್ರಾ. ಆ. ಕೇಂದ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆ / ವ್ಯಾಸಿನೇಷನ್ ಫರಾಹ್ 9606711561 ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
37 ಆರ್.ಆರ್.ನಗರ ಲಗ್ಗೇರೆ ನ. ಪ್ರಾ. ಆ. ಕೇಂದ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆ / ವ್ಯಾಸಿನೇಷನ್ ಡಾ. ರಮ್ಯ 9980197451 ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
38 ಆರ್.ಆರ್.ನಗರ ಯಶವಂತಪುರ ನ. ಪ್ರಾ. ಆ. ಕೇಂದ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆ / ವ್ಯಾಸಿನೇಷನ್ ಪವನ್ 8618100766 ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
39 ಆರ್.ಆರ್.ನಗರ ಮತ್ತಿಕೇರೆ ನ. ಪ್ರಾ. ಆ. ಕೇಂದ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆ / ವ್ಯಾಸಿನೇಷನ್ ಗಂಗಪ್ಪ 9980425528 ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
40 ಆರ್.ಆರ್.ನಗರ ನಂದಿನಿ ಬಡಾವಣೆ PHC 1 ಪರೀಕ್ಷೆ / ವ್ಯಾಸಿನೇಷನ್ ಡಾ. ರೆಣುಕಾ ಪ್ರಸಾದ್ 8123818586 ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
41 ಆರ್.ಆರ್.ನಗರ ಮಲ್ಲತ್ತಲ್ಲಿ ನ. ಪ್ರಾ. ಆ. ಕೇಂದ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆ / ವ್ಯಾಸಿನೇಷನ್ ಅಂಬಿಕಾ 8277216889 ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
42 ಆರ್.ಆರ್.ನಗರ ತಿಪ್ಪೆನಹಳ್ಳಿ PHC ಪರೀಕ್ಷೆ / ವ್ಯಾಸಿನೇಷನ್ ಗಂಗಾಧರ 9900989731 ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
43 ಮಹದೇವಪುರ ಕಾಡುಗೋಡಿ ನ. ಪ್ರಾ. ಆ. ಕೇಂದ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆ / ವ್ಯಾಸಿನೇಷನ್ ಶಶಿರೇಖಾ 9740212536 ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
44 ಮಹದೇವಪುರ ವರ್ತೂರು ನ. ಪ್ರಾ. ಆ. ಕೇಂದ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆ / ವ್ಯಾಸಿನೇಷನ್ ಡಾ.ತೃಪ್ತಿ ಶೆಟ್ಟಿ 6363815882 ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
45 ಮಹದೇವಪುರ ದೊಡ್ಡನೆಕ್ಕುಂದಿ ಪ್ರಾ. ಆ. ಕೇಂದ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆ / ವ್ಯಾಸಿನೇಷನ್ ನಾಗವೇಣಿ 9110289433 ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
46 ಮಹದೇವಪುರ ಸಿದ್ದಾಪುರ ನ. ಪ್ರಾ. ಆ. ಕೇಂದ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆ / ವ್ಯಾಸಿನೇಷನ್ ಡಾ. ಸುಮಾತಿ 9449765102 ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
47 ಮಹದೇವಪುರ ಎ ನಾರಾಯಣಪುರ ನ. ಪ್ರಾ. ಆ. ಕೇಂದ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆ / ವ್ಯಾಸಿನೇಷನ್ ಡಾ.ಇಂಧುಶ್ರೀ ಎಸ್ 9731857700 ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
48 ಮಹದೇವಪುರ ದೊಡ್ಡಕನ್ನಳ್ಳಿ ನ. ಪ್ರಾ. ಆ. ಕೇಂದ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆ / ವ್ಯಾಸಿನೇಷನ್ ಡಾ.ಭರತ್ ಪದ್ಮಶಾಲಿ ಬಿ.ಎಸ್S 9482664619 ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
49 ಮಹದೇವಪುರ ಗರುಡಾಚಾರಪಾಳ್ಯ ನ. ಪ್ರಾ. ಆ. ಕೇಂದ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆ / ವ್ಯಾಸಿನೇಷನ್ ಸ್ವೇತಾ ಪಿ 7815803934 ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
50 ಮಹದೇವಪುರ ಹಗದುರು ನ. ಪ್ರಾ. ಆ. ಕೇಂದ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆ / ವ್ಯಾಸಿನೇಷನ್ ವನಿತಾ 7899957469 ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
51 ಮಹದೇವಪುರ ಕೆ ನಾರಾಯಣಪುರ ನ. ಪ್ರಾ. ಆ. ಕೇಂದ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆ / ವ್ಯಾಸಿನೇಷನ್ ಡಾ. ಅಶ್ವಿನ್ 8762961062 ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
52 ಮಹದೇವಪುರ ಯೆಮ್ಲೂರು ನ. ಪ್ರಾ. ಆ. ಕೇಂದ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆ / ವ್ಯಾಸಿನೇಷನ್ ಮುನಿಯಪ್ಪ / ಡಾ. ಅಶ್ವಿನಿ 8660951225/9880301739 ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
53 ಮಹದೇವಪುರ ಮಾರತಹಳ್ಳಿ ನ. ಪ್ರಾ. ಆ. ಕೇಂದ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆ / ವ್ಯಾಸಿನೇಷನ್ ಡಾ ಸುಷ್ಮಾ 8296776582 ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
54 ಮಹದೇವಪುರ ವಿಬೂತಿಪುರ PHC ಪರೀಕ್ಷೆ / ವ್ಯಾಸಿನೇಷನ್ ಎಚ್.ಎನ್.ಸವಿತಾ 8660569642 ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
55 ಮಹದೇವಪುರ ವಿಜಿನಾಪುರ phc ಪರೀಕ್ಷೆ / ವ್ಯಾಸಿನೇಷನ್ ಡಾ. ಅಝಮ್‌ 9986694289 ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
56 ಮಹದೇವಪುರ ರಾಮೂರ್ತಿನಗರ NAGAR ನ. ಪ್ರಾ. ಆ. ಕೇಂದ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆ / ವ್ಯಾಸಿನೇಷನ್ ಡಿ.ಆರ್ ಐಶ್ವರ್ಯ 7022218814 ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
57 ಪಶ್ಚಿಮ ಅಝಾದ್‌ ನಗರ ನ. ಪ್ರಾ. ಆ. ಕೇಂದ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆ / ವ್ಯಾಸಿನೇಷನ್ ಡಾ.ಮಧು ಆರ್.ಟಿ. 9480683914 ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
58 ಪಶ್ಚಿಮ ಗೋರಿಪಾಳ್ಯ ಜೆಜೆಆರ್ ನಗರ ನ. ಪ್ರಾ. ಆ. ಕೇಂದ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆ / ವ್ಯಾಸಿನೇಷನ್ ಡಾ. ಯತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ವಿ 7019164454 ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
59 ಪಶ್ಚಿಮ ಅಂಜನಪ್ಪ ಗಾರ್ಡನ್ ನ. ಪ್ರಾ. ಆ. ಕೇಂದ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆ / ವ್ಯಾಸಿನೇಷನ್ ಡಾ. ವಾಸಂತಿ 9986606960 ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
60 ಪಶ್ಚಿಮ ಐಆರ್‌ಸಿಎಸ್‌ ನ. ಪ್ರಾ. ಆ. ಕೇಂದ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆ / ವ್ಯಾಸಿನೇಷನ್ ಡಾ. ತೇಜಶ್ವಿನಿ ಎಜಿಓ 9980376666 ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
61 ಪಶ್ಚಿಮ ಗಂಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ನ. ಪ್ರಾ. ಆ. ಕೇಂದ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆ / ವ್ಯಾಸಿನೇಷನ್ ಡಾ. ಸಂಜನಾ 9611507245 ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
62 ಪಶ್ಚಿಮ ಗೋವಿಂದರಾಜ್‌ನಗರ ನ. ಪ್ರಾ. ಆ. ಕೇಂದ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆ / ವ್ಯಾಸಿನೇಷನ್ ಡಾ. ಸುಧಾ ವಿ 9480683900 ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
63 ಪಶ್ಚಿಮ ಮೂಡಲಪಾಳ್ಯ ನ. ಪ್ರಾ. ಆ. ಕೇಂದ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆ / ವ್ಯಾಸಿನೇಷನ್ ಡಾ. ನಿಶಾ 9686379950 ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
64 ಪಶ್ಚಿಮ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ನ. ಪ್ರಾ. ಆ. ಕೇಂದ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆ / ವ್ಯಾಸಿನೇಷನ್ ಡಾ. ಗೋಪಿನಾಥ್ 9886100226 ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
65 ಪಶ್ಚಿಮ ಎ. ಡಿ.ಹಳ್ಳಿ ನ. ಪ್ರಾ. ಆ. ಕೇಂದ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆ / ವ್ಯಾಸಿನೇಷನ್ ಡಾ. ಮಾಳವಿಕಾ ನಾಯಕ್ 8050649814 ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
66 ಪಶ್ಚಿಮ ಪಂಥರಪಾಳ್ಯ ನ. ಪ್ರಾ. ಆ. ಕೇಂದ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆ / ವ್ಯಾಸಿನೇಷನ್ ಡಿ.ಆರ್ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ 9880446506 ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
67 ಪಶ್ಚಿಮ ಕೋದಂಡರಾಮಪುರ ನ. ಪ್ರಾ. ಆ. ಕೇಂದ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆ / ವ್ಯಾಸಿನೇಷನ್ ಡಾ. ಶಾಹೀನ್ ಜಾವೀದ್ 9886210326 ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
68 ಪಶ್ಚಿಮ ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ ನ. ಪ್ರಾ. ಆ. ಕೇಂದ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆ / ವ್ಯಾಸಿನೇಷನ್ ಡಾ.ನಂದಿನಿ 9008049976 ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
69 ಪಶ್ಚಿಮ ಶ್ರೀರಾಮಪುರಂ ನ. ಪ್ರಾ. ಆ. ಕೇಂದ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆ / ವ್ಯಾಸಿನೇಷನ್ ಡಿ.ಆರ್ ಸತ್ಯವತಿ 9886205341 ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
70 ಪಶ್ಚಿಮ ಮನ್ವರ್ಥಪೇಟೆ ನ. ಪ್ರಾ. ಆ. ಕೇಂದ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆ / ವ್ಯಾಸಿನೇಷನ್ ಡಾ. ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಪಿ ನಾಯಕ್ 9448065120 ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
71 ಪಶ್ಚಿಮ ಸುಭಾಶ್‌ನಗರ ನ. ಪ್ರಾ. ಆ. ಕೇಂದ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆ / ವ್ಯಾಸಿನೇಷನ್ ಡಾ.ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಆರ್ 9980767810 ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
72 ಪಶ್ಚಿಮ ಕಾಮಾಕ್ಷಿಪಾಳ್ಯ ನ. ಪ್ರಾ. ಆ. ಕೇಂದ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆ / ವ್ಯಾಸಿನೇಷನ್ ಡಾ. ಶೋಭಾ ಬಿಬಿಎಂಪಿ 9480683795 ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
73 ಪಶ್ಚಿಮ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯನಗರ ನ. ಪ್ರಾ. ಆ. ಕೇಂದ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆ / ವ್ಯಾಸಿನೇಷನ್ ಡಾ.ಶೀಲಾ ಪ್ರಸಾದ್ 9880939739 ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
74 ಪಶ್ಚಿಮ ರಾಜಾಜಿನಗರ ಪರೀಕ್ಷೆ / ವ್ಯಾಸಿನೇಷನ್ ಡಿ.ಆರ್ ಸಿಂಧು ಆರ್ 9164662207 ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
75 ಪಶ್ಚಿಮ ಆರ್‌.ಸಿ. ಪುರ ನ. ಪ್ರಾ. ಆ. ಕೇಂದ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆ / ವ್ಯಾಸಿನೇಷನ್ ಡಾ. ಚೈತನ್ಯ 8762765661 ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
76 ಪಶ್ಚಿಮ ಮಂಜುನಾಥ ನಗರ ನ. ಪ್ರಾ. ಆ. ಕೇಂದ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆ / ವ್ಯಾಸಿನೇಷನ್ ಡಾ. ಪುಷ್ಪಿತಾ ಎಂ.ಕೆ. 7760532433 ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
77 ಪಶ್ಚಿಮ ಪಿಜಿ ಹಳ್ಳಿ ನ. ಪ್ರಾ. ಆ. ಕೇಂದ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆ / ವ್ಯಾಸಿನೇಷನ್ ಡಾ. ಸುಜಾತಾ.ಎಸ್.ಹೀರೆಮಠ 9071332346 ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
78 ಪಶ್ಚಿಮ ನಾಗಪ್ಪ ಬ್ಲಾಕ್ ನ. ಪ್ರಾ. ಆ. ಕೇಂದ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆ / ವ್ಯಾಸಿನೇಷನ್ ಡಾ.ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಆರ್ 9769666155 ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
79 ಪಶ್ಚಿಮ ಗಾಂಧಿಗ್ರಾಮ ನ. ಪ್ರಾ. ಆ. ಕೇಂದ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆ / ವ್ಯಾಸಿನೇಷನ್ ಡಾ. ಲಾವಣ್ಯ ಟಿ 9743576318 ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
80 ಪಶ್ಚಿಮ ಸುಭೇದಾರಪಾಳ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ / ವ್ಯಾಸಿನೇಷನ್ ಡಾ. ಸವಿತಾ 9886620365 ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
81 ಪಶ್ಚಿಮ ನೇತಾಜಿ ಸರ್ಕಲ್ ನ. ಪ್ರಾ. ಆ. ಕೇಂದ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆ / ವ್ಯಾಸಿನೇಷನ್ ಡಾ. ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ 7022648817 ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
82 ಪಶ್ಚಿಮ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಡಾವಣೆ ನ. ಪ್ರಾ. ಆ. ಕೇಂದ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆ / ವ್ಯಾಸಿನೇಷನ್ ಡಾ. ಮಮತಾ ಬಿ.ಪಿ 8618020901 ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
83 ಪಶ್ಚಿಮ ಪೀಣ್ಯ ಕಮಲನಗರ ನ. ಪ್ರಾ. ಆ. ಕೇಂದ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆ / ವ್ಯಾಸಿನೇಷನ್ ಡಾ. ಕುಸುಮಾ 9901500116 ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
84 ಪಶ್ಚಿಮ ಶಂಕರ್‌ನಗರ ನ. ಪ್ರಾ. ಆ. ಕೇಂದ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆ / ವ್ಯಾಸಿನೇಷನ್ ಡಾ. ವೈ.ಎಸ್.ಮಾಲಾತಿ 9480685533 ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
85 ಪಶ್ಚಿಮ ಅಸೋಕಪುರಂ ನ. ಪ್ರಾ. ಆ. ಕೇಂದ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆ / ವ್ಯಾಸಿನೇಷನ್ ಡಾ. ದರ್ಶನ್ .ಸಿ 9731709732 ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
86 ದಕ್ಷಿಣ ಅಡುಗೋಡಿ ಔಷಧಾಲಯ ಪರೀಕ್ಷೆ / ವ್ಯಾಸಿನೇಷನ್ ಡಾ. ರಾಜೇಶ್ವರಿ 9902156278 ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
87 ದಕ್ಷಿಣ ಅಡುಗೋಡಿ ನ. ಪ್ರಾ. ಆ. ಕೇಂದ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆ / ವ್ಯಾಸಿನೇಷನ್ ಡಾ. ಲತಾ ಕಿರಣ್ 9535837965 ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
88 ದಕ್ಷಿಣ ಅವಲಹಳ್ಳಿ ನ. ಪ್ರಾ. ಆ. ಕೇಂದ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆ / ವ್ಯಾಸಿನೇಷನ್ ಡಾ. ನವ್ಯಶ್ರೀ ಎಸ್ 8892965742 ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
89 ದಕ್ಷಿಣ ಬನಶಂಕರಿ UFWC ಪರೀಕ್ಷೆ / ವ್ಯಾಸಿನೇಷನ್ ಡಾ. ಸೌಮ್ಯಾ 9008255802 ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
90 ದಕ್ಷಿಣ ಬಾಪುಜಿನಗರ UHPC ಪರೀಕ್ಷೆ / ವ್ಯಾಸಿನೇಷನ್ ಡಾ. ಸವಿತಾ 9686880880 ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
91 ದಕ್ಷಿಣ ಚೆನ್ನಮ್ಮಕೇಕೆರೆ UHPC ಪರೀಕ್ಷೆ / ವ್ಯಾಸಿನೇಷನ್ ಡಾ. ಹ್ಯಾನ್ಸಿ 8618369221 ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
92 ದಕ್ಷಿಣ ದಾಸಪ್ಪ ನ. ಪ್ರಾ. ಆ. ಕೇಂದ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆ / ವ್ಯಾಸಿನೇಷನ್ ಡಾ. ಹೇಮಲತಾ 9080622257 ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
93 ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಜಿ ಹಳ್ಳಿ ನ. ಪ್ರಾ. ಆ. ಕೇಂದ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆ / ವ್ಯಾಸಿನೇಷನ್ ಡಾ. ಜಯಶ್ರೀ 9972628854 ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
94 ದಕ್ಷಿಣ ಹನುಮಂತನಗರ Tr Mill ನ. ಪ್ರಾ. ಆ. ಕೇಂದ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆ / ವ್ಯಾಸಿನೇಷನ್ ಡಾ. ಯೋಗೇಶ್ 9741844809 ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
95 ದಕ್ಷಿಣ ಹೊಂಬೆಗೌಡ ನಗರ ನ. ಪ್ರಾ. ಆ. ಕೇಂದ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆ / ವ್ಯಾಸಿನೇಷನ್ ಡಾ. ಮಹೇಶ್ವರಿ 9886879469 ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
96 ದಕ್ಷಿಣ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ರಸ್ತೆ ನ. ಪ್ರಾ. ಆ. ಕೇಂದ್ರ 1 ಪರೀಕ್ಷೆ / ವ್ಯಾಸಿನೇಷನ್ ಡಾ. ಟಿನು 8377932181 ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
97 ದಕ್ಷಿಣ ಜಯನಗರ ಔಷಧಾಲಯ ಪರೀಕ್ಷೆ / ವ್ಯಾಸಿನೇಷನ್ ಡಾ. ಹಲ್ಲೆಮಾ ಸರಹ್ 9945178886 ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
98 ದಕ್ಷಿಣ ಜಯನಗರ ನ. ಪ್ರಾ. ಆ. ಕೇಂದ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆ / ವ್ಯಾಸಿನೇಷನ್ ಡಾ. ಸಹನಾ ಎನ್‌ಸಿ 9008261979 ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
99 ದಕ್ಷಿಣ ಜಯಪ್ರಕಾಸನಗರ ನ. ಪ್ರಾ. ಆ. ಕೇಂದ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆ / ವ್ಯಾಸಿನೇಷನ್ ಡಾ. ಗೀತಾ 9008193333 ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
100 ದಕ್ಷಿಣ ಕೋರಮಂಗಲ ನ. ಪ್ರಾ. ಆ. ಕೇಂದ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆ / ವ್ಯಾಸಿನೇಷನ್ ಡಾ. ರಾಶ್ಮಿ 7676345289 ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
101 ದಕ್ಷಿಣ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಬಡಾವಣೆ ನ. ಪ್ರಾ. ಆ. ಕೇಂದ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆ / ವ್ಯಾಸಿನೇಷನ್ ಡಾ. ಹನ್ಸ್ ಪ್ರಜ್ಙಾ 9480683566 ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
102 ದಕ್ಷಿಣ ಮಡಿವಾಳ ನ. ಪ್ರಾ. ಆ. ಕೇಂದ್ರ -1 ಪರೀಕ್ಷೆ / ವ್ಯಾಸಿನೇಷನ್ ಡಾ. ಸಂಜನಾ 9964464502 ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
103 ದಕ್ಷಿಣ ನರಸಿಂಹರಾಜ ಕಾಲೋನಿ ನ. ಪ್ರಾ. ಆ. ಕೇಂದ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆ / ವ್ಯಾಸಿನೇಷನ್ ಡಾ. ನಂಧೀಶ್ ಕುಮಾರ್ 8277289968 ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
104 ದಕ್ಷಿಣ ನಾರಾಯಣಪ್ಪಸೆಟ್ಟಿ ಪಾಳ್ಯ ನ. ಪ್ರಾ. ಆ. ಕೇಂದ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆ / ವ್ಯಾಸಿನೇಷನ್ ಡಾ. ಗೋವರ್ಧನಾ ಗೋಪಾಲ್ 9620045901 ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
105 ದಕ್ಷಿಣ ಪೊಬ್ಬತಿ ನ. ಪ್ರಾ. ಆ. ಕೇಂದ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆ / ವ್ಯಾಸಿನೇಷನ್ ಡಾ. ಮಂಜೇಶ್ ಟಿಸಿ 9742734530 ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
106 ದಕ್ಷಿಣ ತಾವರೆಕೆರೆ ನ. ಪ್ರಾ. ಆ. ಕೇಂದ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆ / ವ್ಯಾಸಿನೇಷನ್ ಡಾ.ಮಮತಾ ಎನ್ 9880852741 ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
107 ದಕ್ಷಿಣ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ ನ. ಪ್ರಾ. ಆ. ಕೇಂದ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆ / ವ್ಯಾಸಿನೇಷನ್ ಡಾ. ಗ್ರೀಜೇಶ್ ಬಿ.ಜೆ. 7760839355 ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
108 ದಕ್ಷಿಣ ವೆಸ್ಟ್‌ ಆಫ್‌ ಕಾರ್ಡ್‌ ರೋಡ್ ನ. ಪ್ರಾ. ಆ. ಕೇಂದ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆ / ವ್ಯಾಸಿನೇಷನ್ ಡಾ. ನಿರ್ಮಲಾ 9986030169 ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
109 ದಕ್ಷಿಣ ವಿಲ್ಸನ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಔಷಧಾಲಯ ಪರೀಕ್ಷೆ / ವ್ಯಾಸಿನೇಷನ್ ಡಾ. ಸೈಯ್ಯದ್‌ ಹೂರಿಯನ್ ಫಾತಿಮಾ 9880686682 ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
110 ದಕ್ಷಿಣ ವಿಲ್ಸನ್ ಗಾರ್ಡನ್ ನ. ಪ್ರಾ. ಆ. ಕೇಂದ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆ / ವ್ಯಾಸಿನೇಷನ್ ಡಾ. ಸೌಮ್ಯಾ 9844355248 ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
111 ದಕ್ಷಿಣ ಯಡಿಯೂರ್ ನ. ಪ್ರಾ. ಆ. ಕೇಂದ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆ / ವ್ಯಾಸಿನೇಷನ್ ಡಿ.ಆರ್ ಜ್ಯೋತಿ ಸತೀಶ್ 9448168017 ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
112 ದಕ್ಷಿಣ ಯಾರಬ್ ನಗರ ನ. ಪ್ರಾ. ಆ. ಕೇಂದ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆ / ವ್ಯಾಸಿನೇಷನ್ ಡಿ.ಆರ್ ಮೋಹನ್ 8217704124 ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
113 ಪೂರ್ವ ಟಸ್ಕರ್‌ ಟೌನ್ ನ. ಪ್ರಾ. ಆ. ಕೇಂದ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆ / ವ್ಯಾಸಿನೇಷನ್ ಡಾ ಆಶಿಶ್ 9845817464 ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
114 ಪೂರ್ವ ನ. ಪ್ರಾ. ಆ. ಕೇಂದ್ರ ಗಂಗಾನಗರ ಪರೀಕ್ಷೆ / ವ್ಯಾಸಿನೇಷನ್ ಡಾ.ರಮೇಶ್ 9886510486 ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
115 ಪೂರ್ವ ನ. ಪ್ರಾ. ಆ. ಕೇಂದ್ರ ಎಂಆರ್ ಪಾಲ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ / ವ್ಯಾಸಿನೇಷನ್ ಶ್ರೀದೇವಿ ಡಾ 7406847749 ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
116 ಪೂರ್ವ ನ. ಪ್ರಾ. ಆ. ಕೇಂದ್ರ ಮರ್ಫಿ ಟೌನ್ ಪರೀಕ್ಷೆ / ವ್ಯಾಸಿನೇಷನ್ ಡಾ ಅನಿಲ್ 9741110351 ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
117 ಪೂರ್ವ ನ. ಪ್ರಾ. ಆ. ಕೇಂದ್ರ ಹಳೇ ಬೈಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಪರೀಕ್ಷೆ / ವ್ಯಾಸಿನೇಷನ್ ಡಾ ಸೀಮಾ 9036405889 ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
118 ಪೂರ್ವ ನ. ಪ್ರಾ. ಆ. ಕೇಂದ್ರ ರಾಬರ್ಟ್ ಸನ್ ಬೀದಿ ಪರೀಕ್ಷೆ / ವ್ಯಾಸಿನೇಷನ್ ಡಾ ಜೈಬಾ ಅಂಬ್ರೀನ್ 9035107536 ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
119 ಪೂರ್ವ ನ. ಪ್ರಾ. ಆ. ಕೇಂದ್ರ ಸಂಜಯನಗರ ಪರೀಕ್ಷೆ / ವ್ಯಾಸಿನೇಷನ್ ಡಾ.ಶೈಲಜಾ 9972418766 ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
120 ಪೂರ್ವ ನ. ಪ್ರಾ. ಆ. ಕೇಂದ್ರ ಸುಲ್ತಾನ್ ಪಾಲ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ / ವ್ಯಾಸಿನೇಷನ್ ಡಾ.ಅಬ್ದುಲ್ ಮಿಸ್ತಕಿ 9663292686 ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
121 ಪೂರ್ವ ನ. ಪ್ರಾ. ಆ. ಕೇಂದ್ರ ಅಲ್ಸೂರ್ ಪರೀಕ್ಷೆ / ವ್ಯಾಸಿನೇಷನ್ ಡಾ.ಕಿಶೋರ್ 9901393300 ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
122 ಪೂರ್ವ ನ. ಪ್ರಾ. ಆ. ಕೇಂದ್ರ V ನಾಗನಹಳ್ಳಿ ಪರೀಕ್ಷೆ / ವ್ಯಾಸಿನೇಷನ್ ಡಾ ಭಾರತಿ 9986555314 ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
123 ಪೂರ್ವ ನ. ಪ್ರಾ. ಆ. ಕೇಂದ್ರ ವಸಂತ್‌ನಗರ ಪರೀಕ್ಷೆ / ವ್ಯಾಸಿನೇಷನ್ ಡಾ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಫೀಫ್ ಅಲಿ 9880037365 ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
124 ಪೂರ್ವ ಕೆ. ಜಿ. ಹಳ್ಳಿ ನ. ಪ್ರಾ. ಆ. ಕೇಂದ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆ / ವ್ಯಾಸಿನೇಷನ್ ಡಾ ಶೋಭಾ ಎನ್ 9535478385 ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
125 ಪೂರ್ವ ಡಾ. ಬಿಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪರೀಕ್ಷೆ / ವ್ಯಾಸಿನೇಷನ್ ಡಾ.ನಜ್ಲಾ 9740324746 ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
126 ಪೂರ್ವ ನ. ಪ್ರಾ. ಆ. ಕೇಂದ್ರ ಕಾಕ್ಸ್ ಟೌನ್ ಪರೀಕ್ಷೆ / ವ್ಯಾಸಿನೇಷನ್ ಡಾ ಸಾಲ್ಮನ್ ಜೋಸೆಫ್ 9880094957 ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
127 ಪೂರ್ವ ನ. ಪ್ರಾ. ಆ. ಕೇಂದ್ರ ಬನಸವಾಡಿ ಪರೀಕ್ಷೆ / ವ್ಯಾಸಿನೇಷನ್ ಡಾ.ಕೆ.ರವಿಶೇಕರ್ 9880406336 ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
128 ಪೂರ್ವ ನ. ಪ್ರಾ. ಆ. ಕೇಂದ್ರ ಕಚರಕನಹಳ್ಳಿ ಪರೀಕ್ಷೆ / ವ್ಯಾಸಿನೇಷನ್ ಡಾ.ಶಾಹೀನ್n 8095454231 ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
129 ಪೂರ್ವ ನ. ಪ್ರಾ. ಆ. ಕೇಂದ್ರ ಡಿ. ಜೆ. ಹಳ್ಳಿ ಪರೀಕ್ಷೆ / ವ್ಯಾಸಿನೇಷನ್ ಡಾ.ರಮ್ಯಾ ಎಂ.ಕೆ. 7022380759 ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
130 ಪೂರ್ವ ನ. ಪ್ರಾ. ಆ. ಕೇಂದ್ರ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪರೀಕ್ಷೆ / ವ್ಯಾಸಿನೇಷನ್ ಡಾ. ದರ್ಶನ್ 9738518889 ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
131 ಪೂರ್ವ ನ. ಪ್ರಾ. ಆ. ಕೇಂದ್ರ ಲಿಂಗರಾಜಪುರಂ ಪರೀಕ್ಷೆ / ವ್ಯಾಸಿನೇಷನ್ ಡಾ.ವೆಂಕಟೇಶ್ 9731415555 ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
132 ಪೂರ್ವ ನ. ಪ್ರಾ. ಆ. ಕೇಂದ್ರ ದೊಮ್ಮಲೂರು ಪರೀಕ್ಷೆ / ವ್ಯಾಸಿನೇಷನ್ ಡಾ ಅಭಿಷೇಕ್ 8971806667 ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
133 ಪೂರ್ವ ನ. ಪ್ರಾ. ಆ. ಕೇಂದ್ರ ಜೀವನಹಳ್ಳಿ ಪರೀಕ್ಷೆ / ವ್ಯಾಸಿನೇಷನ್ ಡಾ.ವಿನುಥಾ 7760590008 ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
134 ಪೂರ್ವ ನ. ಪ್ರಾ. ಆ. ಕೇಂದ್ರ ಚೋಳನಾಯಕನ ಹಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ / ವ್ಯಾಸಿನೇಷನ್ ಡಾ.ಕ್ಷಕ್ಷಿತಾ 8073923094 ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
135 ಪೂರ್ವ ನ. ಪ್ರಾ. ಆ. ಕೇಂದ್ರ ಆಸ್ಟಿನ್ ಟೌನ್ ಪರೀಕ್ಷೆ / ವ್ಯಾಸಿನೇಷನ್ ಡಾ ಚಿತ್ರಾ 9986953714 ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
136 ಪೂರ್ವ ನ. ಪ್ರಾ. ಆ. ಕೇಂದ್ರ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ನಗರ ಪರೀಕ್ಷೆ / ವ್ಯಾಸಿನೇಷನ್ ಡಾ. ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ 9742184629 ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
137 ಪೂರ್ವ ನ. ಪ್ರಾ. ಆ. ಕೇಂದ್ರ ಹೊಸ ಬಾಗಲೂರು ಬಡಾವಣೆ ಪರೀಕ್ಷೆ / ವ್ಯಾಸಿನೇಷನ್ ಡಾ.ಶಿಲ್ಪಾ ಎಂ.ಎನ್ 99004 57012 ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
138 ಪೂರ್ವ ಕೆ.ಜಿ.ಹಳ್ಳಿ ಪರೀಕ್ಷೆ / ವ್ಯಾಸಿನೇಷನ್ ಡಾ. ರಾಜೀವ್ 9448731924 ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
139 ಪೂರ್ವ ನೀಲಸಂದ್ರ ನ. ಪ್ರಾ. ಆ. ಕೇಂದ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆ / ವ್ಯಾಸಿನೇಷನ್ ಡಾ. ನಜ್ಲಾ 9740324746 ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
140 ಪೂರ್ವ ನ. ಪ್ರಾ. ಆ. ಕೇಂದ್ರ ಶಾಂತಿನಗರ ಪರೀಕ್ಷೆ / ವ್ಯಾಸಿನೇಷನ್ ಡಾ ಜೆಶ್ಮಾ ಬ್ರಿಟ್ಟೊ 9591385565 ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ