ಕೋವಾಕ್ಸಿನ್ ಲಸಿಕಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ವಲಯ ನ. ಪ್ರಾ. ಆ. ಕೇಂದ್ರ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ ನಿರ್ದೇಶನಗಳು
1 ಯಲಹಂಕ ಎಂ.ಎಸ್.ಪಾಳ್ಯ ನ. ಪ್ರಾ. ಆ. ಕೇಂದ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆ / ವ್ಯಾಸಿನೇಷನ್ ಡಾ. ಉಷಾ 98866 39322 CLICK HERE
2 ಯಲಹಂಕ ತಿಂಡ್ಲು ನ. ಪ್ರಾ. ಆ. ಕೇಂದ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆ / ವ್ಯಾಸಿನೇಷನ್ ಡಾ. ಶೋಭಾ ನಾಗೇಶ್ 86187 76088 CLICK HERE
3 ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ನೆಲಮಹೇಶ್ವರಿ ನ. ಪ್ರಾ. ಆ. ಕೇಂದ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆ / ವ್ಯಾಸಿನೇಷನ್ ಡಾ. ಮಂಜುಳಾ 984-564-6376 CLICK HERE
4 ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಅರಕೆರೆ ನ. ಪ್ರಾ. ಆ. ಕೇಂದ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆ / ವ್ಯಾಸಿನೇಷನ್ ಡಾ.ಸ್ಮಿತಾ ರೆಡ್ಡಿ 9845658900 CLICK HERE
5 ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಕೋನನಕುಂಟೆ ನ. ಪ್ರಾ. ಆ. ಕೇಂದ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆ / ವ್ಯಾಸಿನೇಷನ್ ಡಾ. ರವಿಶಂಕರ್ 9448343155 CLICK HERE
6 ಆರ್.ಆರ್.ನಗರ ಕೆಂಗೇರಿ CHC ಪರೀಕ್ಷೆ / ವ್ಯಾಸಿನೇಷನ್ ಚೇತನ್ 9481230898 CLICK HERE
7 ಆರ್.ಆರ್.ನಗರ ಮತ್ತಿಕೇರೆ ನ. ಪ್ರಾ. ಆ. ಕೇಂದ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆ / ವ್ಯಾಸಿನೇಷನ್ ಗಂಗಪ್ಪ 9980425528 CLICK HERE
8 ಮಹದೇವಪುರ ವರ್ತೂರು PHC ಪರೀಕ್ಷೆ / ವ್ಯಾಸಿನೇಷನ್ ನಾಗವೇಣಿ 9110289433 CLICK HERE
9 ಮಹದೇವಪುರ ಎ ನಾರಾಯಣಪುರ ನ. ಪ್ರಾ. ಆ. ಕೇಂದ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆ / ವ್ಯಾಸಿನೇಷನ್ ಡಾ.ಇಂಧುಶ್ರೀ ಎಸ್ 9731857700 CLICK HERE
10 ಪಶ್ಚಿಮ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ನ. ಪ್ರಾ. ಆ. ಕೇಂದ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆ / ವ್ಯಾಸಿನೇಷನ್ ಡಾ. ಗೋಪಿನಾಥ್ 9886100226 CLICK HERE
11 ಪಶ್ಚಿಮ ರಾಜಾಜಿನಗರ ಪರೀಕ್ಷೆ / ವ್ಯಾಸಿನೇಷನ್ ಡಿ.ಆರ್ ಸಿಂಧು ಆರ್ 9164662207 CLICK HERE
12 ಪಶ್ಚಿಮ ಪಿಜಿ ಹಳ್ಳಿ ನ. ಪ್ರಾ. ಆ. ಕೇಂದ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆ / ವ್ಯಾಸಿನೇಷನ್ ಡಾ. ಸುಜಾತಾ.ಎಸ್.ಹೀರೆಮಠ 9071332346 CLICK HERE
13 ಪಶ್ಚಿಮ ಶಂಕರ್‌ನಗರ ನ. ಪ್ರಾ. ಆ. ಕೇಂದ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆ / ವ್ಯಾಸಿನೇಷನ್ ಡಾ. ವೈ.ಎಸ್.ಮಾಲಾತಿ 9480685533 CLICK HERE
14 ದಕ್ಷಿಣ ಅಡುಗೋಡಿ ನ. ಪ್ರಾ. ಆ. ಕೇಂದ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆ / ವ್ಯಾಸಿನೇಷನ್ ಡಾ. ಲತಾ ಕಿರಣ್ 9535837965 CLICK HERE
15 ದಕ್ಷಿಣ ಬಾಪುಜಿನಗರ UHPC ಪರೀಕ್ಷೆ / ವ್ಯಾಸಿನೇಷನ್ ಡಾ. ಸವಿತಾ 9686880880 CLICK HERE
16 ದಕ್ಷಿಣ ದಾಸಪ್ಪ ನ. ಪ್ರಾ. ಆ. ಕೇಂದ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆ / ವ್ಯಾಸಿನೇಷನ್ ಡಾ. ಹೇಮಲತಾ 9080622257 CLICK HERE
17 ದಕ್ಷಿಣ ಜಯನಗರ ನ. ಪ್ರಾ. ಆ. ಕೇಂದ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆ / ವ್ಯಾಸಿನೇಷನ್ ಡಾ. ಸಹನಾ ಎನ್‌ಸಿ 9008261979 CLICK HERE
18 ದಕ್ಷಿಣ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಬಡಾವಣೆ ನ. ಪ್ರಾ. ಆ. ಕೇಂದ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆ / ವ್ಯಾಸಿನೇಷನ್ ಡಾ. ಹನ್ಸ್ ಪ್ರಜ್ಙಾ 9480683566 CLICK HERE
19 ದಕ್ಷಿಣ ತಾವರೆಕೆರೆ ನ. ಪ್ರಾ. ಆ. ಕೇಂದ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆ / ವ್ಯಾಸಿನೇಷನ್ ಡಾ. ಗ್ರೀಜೇಶ್ ಬಿ.ಜೆ. 7760839355 CLICK HERE
20 ಪೂರ್ವ ನ. ಪ್ರಾ. ಆ. ಕೇಂದ್ರ ಗಂಗಾನಗರ ಪರೀಕ್ಷೆ / ವ್ಯಾಸಿನೇಷನ್ ಡಾ.ರಮೇಶ್ 9886510486 CLICK HERE
21 ಪೂರ್ವ ನ. ಪ್ರಾ. ಆ. ಕೇಂದ್ರ ರಾಬರ್ಟ್ ಸನ್ ಬೀದಿ ಪರೀಕ್ಷೆ / ವ್ಯಾಸಿನೇಷನ್ ಡಾ ಜೈಬಾ ಅಂಬ್ರೀನ್ 9035107536 CLICK HERE
22 ಪೂರ್ವ ಡಾ. ಬಿಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪರೀಕ್ಷೆ / ವ್ಯಾಸಿನೇಷನ್ ಡಾ.ನಜ್ಲಾ 9740324746 CLICK HERE
23 ಪೂರ್ವ ನ. ಪ್ರಾ. ಆ. ಕೇಂದ್ರ ಕಚರಕನಹಳ್ಳಿ ಪರೀಕ್ಷೆ / ವ್ಯಾಸಿನೇಷನ್ ಡಾ.ಶಾಹೀನ್ 8095454231 CLICK HERE
24 ಪೂರ್ವ ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನ್ ನಗರ ಪರೀಕ್ಷೆ / ವ್ಯಾಸಿನೇಷನ್ CLICK HERE
25 ಪೂರ್ವ ಬೌರಿಂಗ್ ಪರೀಕ್ಷೆ / ವ್ಯಾಸಿನೇಷನ್ CLICK HERE
26 ಪಶ್ಚಿಮ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಜಿ ಎಚ್ ಪರೀಕ್ಷೆ / ವ್ಯಾಸಿನೇಷನ್ CLICK HERE
27 ಪಶ್ಚಿಮ ಕೆಸಿ ಜಿ ಎಚ್ ಪರೀಕ್ಷೆ / ವ್ಯಾಸಿನೇಷನ್ CLICK HERE